وضعيت:  
 
  جمعه ، 19 آذر 1395
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 

 

دانشكده الهيات و اديان

 تاريخچه دانشكده الهيات و اديان

     با توجه به جامعيت دانشگاه شهيد بهشتي و احساس خلأ نسبت به عدم وجود دانشكده الهيات و اديان در ميان مجموعه دانشكده ها و با توجه به استعداد لازم براي تاسيس اين دانشكده، پس از بررسي­ها و برگزاري نشست­هاي تخصصي توسط اعضاي هيأت علمي سرانجام با موافقت شوراي دانشگاه و هيأت امناء و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مجوز تأسيس دانشكده الهيات و اديان در سال 1386 صادر گرديد.

اين دانشكده هم اكنون با گروه هاي آموزشي ذيل – در مقطع كارشناسي به 3600 دانشجو در هرنیمسال دروس عمومی اسلامی ارائه می نمايد و در مقطع کارشناسی ارشدحدود130دانشجو به تحصيل اشتغال دارند و در حال حاضر رياست دانشكده به عهده آقاي دكتر حسن سعيدي مي­باشد:

             گروه معارف اسلامي؛

             گروه مدرسي معارف اسلامي؛

             گروه فلسفه و كلام؛ 

             گروه اديان و عرفان؛

             مركز تحقيقات وقف.

   اين دانشکده ی تازه تاسیس با در اختيار داشتن 16 عضو هيات علمی به امر آموزش دینی ومعنوی دانشجویان درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد می پردازد و ترکیب اعضای هیات علمی آن به شرح ذیل میباشد.

استادیار 12نفر

مربی 2 نفر         

ضرورت و اهمیت ايجاد رشته­هاي جديد در دانشكده الهيات و اديان

   بحران معنویت و بحران عمیق معرفتی که گریبان انسان را در قرن بیستم به بعد گرفته و مورد اذعان بسیاری از دانشمندان انسانشناسی می­باشد، سبب گردیده تا دوباره رویکردی نو به معنویت و دین در جهان معاصر و در جوامع مختلف پیدا شود. در این رهگذر تاسیس مکاتب و روشهای مختلف برای خلق معنویت و همچنین مطالعات و پژوهشهای بنیادین در قلمرو معارف دینی و در حوزه های گوناگون ادیان و پاسخ به این نیاز اصیل و حقیقی انسان به اندازه­ای شایع گردیده که همردیف مهمترین رشته­های علمی روز تولید محتوا دارد.

در چنین شرایطی بویژه با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی بر اساس دین و محتوای اسلامی بنیان گذارده شده، ضرورت پرداختن دانشگاههای کشور با متدولوژی علمی و پژوهشی و متناسب با زمان و زبان روز به مطالعات دینی و اطلاع از پیشرفتهای مطالعاتی در این حوزه و دریافت مسائل و پرسشهای اساسی حوزه معرفت دینی و چگونگی مواجهه متفکران و فیلسوفان معاصر با مسائل جدید به خصوص مسائلی که در تقابل با آموزه­های دینی قرار می­گیرند بیش از پیش آشکار می­شود.

بدیهی است نیل به این مهم بدون آشنایی صحیح از نظامهای معرفتی و کلامی سایر ادیان و مکاتب و همچنین بدون اطلاع از نقاط ضعف و قوت آنها در حل اساسی­ترین مسائل و دغدغه های انسان معاصر که عبارتست از « روش زندگی» و « معنای زندگی»، میسر نمی باشد . از این رو تاسیس رشته کلام و عرفان تطبیقی در راستای دستیابی به چنین هدفی قرار می گیرد. دانشجو در این رشته با پرسشهای اساسی در حوزه های معرفتی و جهان شناختی روبرو گشته که از سویی با معارف بنیادین و مبتنی بــر اصیــل­تـــرین مـنـابع اسلامی و از سوی دیگر؛ دیدگاههای کلامی و اعتقادی برخی ادیان و مکاتب مطرح آشنا می­گردد.

نگرش تطبیقی به فهم درست آموزه های ادیان کمک خواهد رساند و راهی به سوی معنویت و دین حقیقی خواهد گشود.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
 
جامعه دانشگاهی